comic flyer

Użytkownik comic flyer poleca:

Uprawnienia ADR

Nasza firma zajmuje się organizacją kursów dla kierowców w zakresie przewożenia materiałów niebezpiecznych. Za naszym pośrednictwem można uzyskać uprawnienia ADR zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Na szkolenia zapraszamy kierowców indywidualnych oraz firmy spedycyjne. Kurs kończy się przystąpieniem do egzaminu teoretycznego.

https: - obraz
https:

Wszelkie prawa © www.soylent.pl